Վովա Արզումանյան

Մամ, մեր տունը նորից մեզ է փնտրում։  Լույսը կորցրած շրջում ենք,խցանվում մեր մեջ ուղին թողած օրվա կրնկին, վառվող քամին՝ հարևանի աղջկա աչքերում,սուզվող …

Թագուհի Սարգսյան

…և դու չես կարող հասկանալ,թե ես ինչու եմ վայրի,և ինչու եմ ես լալիս այսպիսի խոշոր արցունքով,ինչո՞ւ մեջքիս մեջ հաճույքն է ապրումև օրենքն …

Անուշիկ Փարսադանյան

Պատերազմ է՝ նորածիլՊատերազմում աղոթարանը մթնշաղն է նույն,Արևացայտն ինքն է քնել ուզումՄիթե աշուն է նորից,Եվ միթե եղել է աղավնին պատերազմից առաջԹխակապույտ աղավնին,Սիրահարը մեռյալի… …

Մանե Մկրտչյան-Արզումանյան

Դու ներս մտար առանց դուռը թակելու,անբռնազբոս ու անկաշկանդ։Ես քննող-զննող հայացքով քեզ խեթ նայեցի,բայց դու ժպտացիր ու համբուրեցիր։Անսովոր էր,ես վարանեցի,դու վստահ էիր,ու ես …

Կարինե Նահապետյան

Վագրի փայ դառնալուց մի վայրկյան առաջ մտածում եմ. իմ տեղը սեր բառն ի՞նչ կաներ։Խոսե Մարիա Սոնտա «ես պայքարում եմ իմ մենության դեմդու …

Յուրի Սարգսյան/ Փլասի

-Տուզ, խեղ­դե­ցինք: -Զ­գույշ ե­ղեք՝ չմեռ­նի,- Տու­զը նա­յեց Մի­շին, ո­րը ննջել էր: -Աչ­քիս չի շնչում, Տուզ:Տու­զը բարձ­րա­ձայն խնչեց, այն­պես, որ կող­քի ա­թո­ռին ծուռ …

Նելլի Տոնոյան

Գլխումս բառեր են պտտվումՈւ ես ցավեր չունեմ, հոգիսՈւ ես ցավեր չունեմ հոգումս… *** Եվ լռությունդ, սեր իմՆմանվում է կուչ եկած ծերունուՈր միշտ …

Մայա Մեյոր (2017)/ Կատարեալ

Քեզ հետ ինչ-որ բան այն չէ՞,Թուլացած պտուտակներդ,որ խանգարում են ուղեղիդ գործառույթին,Ինչո՞ւ ես միշտ այդքան հոգնած։Քո կյանքը անհետաքրքիր է ու չնչին,միայն փռվում ես …

Աշոտ Ստեփանյան/ Երևանյան հիվանդություն

Եվ նրանք ա­սին, թե մահ էլ չկա,Մեռ­նում ես, կրկին հա­րութ­յուն առ­նում,Ես հա­վա­տա­ցի, և մի պահ միայնԱն­գո­յութ­յա­նը տվե­ցի կյանքսԵվ այլևս ետ չվերս­տա­ցա։ Ռազ­միկ …

Հայկ Սիրունյան/ Ընթացք․ հայը

Իր ե­րազ­նե­րից առ­կախ՝ քայ­լում է հա­յը՝ այս քսան­մե­կե­րորդ դա­րի քի­միա­կան օ­դում թի­թե­ռոր­սիչ ցան­ցեր թափ տա­լով: Գր­պան­նե­րը դա­տարկ են, ծո­ցը՝ պարպ­ված, խու­զարկ­ված ու …

Ռոզի Արմեն/ Ես հայ եմ

2021 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 28-ին եր­ևան­յան սրճա­րան­նե­րից մե­կում հան­դի­պե­ցինք ըն­կեր­նե­րով, պա­տա­հա­բար ի­մա­ցա ֆրան­սա­հայ երգ­չու­հի Ռո­զի Ար­մե­նի՝ Հա­յաս­տա­նում լի­նե­լու մա­սին: Ու­զե­ցի գրել նրա մա­սին: …

Լիլիթ/ Հի­գիե­նիկ ե­րազ­ներ

Անգիտակից մտքերսձևավորում էիներազներ,որոնքարտահայտում էինիմ հույզերը,զգացմունքները,վախերն ուտագնապները,սերն ու կարոտը։Ես տեսնում էիստեղծագործական,սյուրռեալիստականև, ամենատպավորիչը,աստվածային երազներ։Ամեն գիշեր 100-120 րոպեես փորձում էի սինթեզելանգիտակիցմնացորդային մտքերիսէքսցենտրիկ մտապատկերները։Արագ աչքի շարժման …

Անի Վաթինյան

Բա­լի­կիս Զ­գում եմ, որ ու­ժեղ ես լի­նե­լու,Շա՜տ ու­ժեղ։Չ­գի­տեմ ին­չու՝ ինձ թվում է,Որ աղ­ջիկ ես,Եր­ևի նրա հա­մար,Որ ու­զում եմ ինձ հաս­կա­նասԻնչ­պես աղ­ջի­կը աղջ­կան,Եր­ևի …

Հերմինե Ավագյան

1․Քա­ղա­քը բա­ցում է պա­տու­հանսու ներս մտնում,ես նստե­լու տեղ եմ փնտրում նրա հա­մար,ո­րով­հետև ա­մեն տեղմտքերս են թափ­ված, ցա­քուց­րիվ…Քա­ղա­քը տե­ղա­վոր­վում է սրտիս մեջ.այն­տեղ միշտ …

Աստղիկ Առաքելյան

Փողոցով անցնող մարդկանց մեջՔեզ եմ անընդհատ փնտրում ես,Նրանց դատարկ հայացքներումՄի օր անդարձ կորցրի ես քեզ: Արդեն ոչինչ չի մնացել կյանքում իմ,Ու ոչ …

Ռազմիկ Գրիգորյան/ Երբ մեկը բացում է աչքերը

Մեծ, ըն­դար­ձակ դահ­լի­ճում հա­վաք­վել են հա­զա­րա­վոր մար­դիկ, ո­րոնք դի­մա­վո­րե­լու են նա­խա­գա­հին։ Հս­կա պա­տու­հան­նե­րը ծածկ­ված են հաստ վա­րա­գույր­նե­րով, ա­մեն պա­տու­հա­նի տակ կանգ­նած են …

Սինամոն

Իմ հե­ռու…հե­ռու այն­քան որ չեմ փնտրումար­դեն,իսկ բո­լոր մո­տե­րը վառ­վում ենիմ սի­րած փո­ղո­ցի միակաղ­բա­մա­նումԻմ հե­ռու…ես քայ­լում եմանց­նում մի քա­նի սի­րած և չ­սի­րածխաչ­մե­րուկ­ներ, փո­ղոց­ներ,մտո­վի …

Շուշանիկ Արամ

Ն­ման­վել եմե­գիպ­տա­կանմու­միա­յի,մար­մինսզմուռ­սով էպատ­ված,խե­ժը բռնել էկո­կորդս,ու բա­ռը, դեռչար­տա­բեր­ված,սա­ռել է շուր­թե­րիս,ներսս էլ է զմռսված,ու ե­րակ­նե­րումսսառ­նութ­յուն էհո­սում։Բայց ես ինձկտա­վի մեջփա­թաթ­վածմու­միա չեմզգում,այլ՝ կտա­վիննկար­վածու ջրե­րում լո­ղա­ցողսառ­ցա­բե­կոր,ո­րը ցե­րեկ­նե­րըթաքն­վում …