shapik37.e$S

Գրեթերթի 10-ամյակ

Սեպտեմբերի 23-27-ը նշվում է Գրեթերթի հիմնադրման 10-ամյակը Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ ներկա գտնվելու Գրեթերթի 10-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագրի պաշտոնական մեկնարկին, ինչպես նաև …