Արքմենիկ-Նիկողոսյան

…ԵՒ ԵՂԵՒ «ԳՐԵԹԵՐԹ» / Արքմենիկ Նիկողոսյան

Հինգ տարի առաջ, «Գրեթերթից» առաջ, «Գրեթերթ» չկար, երիտասարդ գրողներ կային, ծաղկաձորյան խորհրդաժողովները կային, շատ բան կար, կյանքը շարունակվում էր, ու երիտասարդ գրողները …