ԱՆՐԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԱՆՐԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ / ԲՈՒՆ

Որոշել էի սպանել նրան: Ուշ ժամին: Ժամերի արանքում մի այնպիսի ժամի, երբ նույնիսկ ծառերն են սրսփում մենությունից, երբ երկինքն անգամ չի կարողանում …