Սլավիկ Ալավերդյան

ՍԼԱՎԻԿ  ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ / ԾԱՐԱՎ

Հուլիս: Արցախի հարթավայրային շրջան: Կանգնած ենք զորանոցի դիմաց: Շոգ, ծարավ, մի քանիսը ուշաթափվել են: Հարցնում ենք ջրի աղբյուրի մասին և իմանում տեղը: …