Ռոզի Արմեն/ Ես հայ եմ

2021 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 28-ին եր­ևան­յան սրճա­րան­նե­րից մե­կում հան­դի­պե­ցինք ըն­կեր­նե­րով, պա­տա­հա­բար ի­մա­ցա ֆրան­սա­հայ երգ­չու­հի Ռո­զի Ար­մե­նի՝ Հա­յաս­տա­նում լի­նե­լու մա­սին: Ու­զե­ցի գրել նրա մա­սին: …

Գրեթերթի 10-ամյակ

Սեպտեմբերի 23-27-ը նշվում է Գրեթերթի հիմնադրման 10-ամյակը Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ ներկա գտնվելու Գրեթերթի 10-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագրի պաշտոնական մեկնարկին, ինչպես նաև …