Նարեկ Սերոբյան/ Գոբլինը և ընկերները

44-օր­յա Ար­ցախ­յան պա­տե­րազ­մի հե­րոս Նա­րեկ Սե­րոբ­յանն է, ծնվել է 2001 թ. ապ­րի­լի 9-ին, Եր­ևա­նում։Դպրոցն ա­վար­տե­լուց հետո ըն­դուն­վել է Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան՝ «ին­ֆոր­մա­տի­կա …

Ամալյա Սողոմոնյան / ՀԵՔԻԱԹ

Ինչ-որ պահից դու էս աշխարհում մենակ չես լինի: Կգա մեկը, ով էս աշխարհին քո աչքերով կնայի, մեկը, ով քո աշխարհը կդառնա: Էլ …

ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ / ԳԱՐՍՈՒ

1 Ձագուկն օրորոցում քայլում էր այս ու այն կողմ, ինչպես նախագահը իր աշխատասենյակում: Ծանր էր վիճակը, շատ ծանր. արջուկը հացադուլ էր հայտարարել, …