Հասմիկ Սիմոնյան / մանիֆեստ

գրել փոքրատառով նշանակում է բաց թողնել առաջին տառը, ոսկե մեդալը հանել վզից, կանգնել երկրորդ հարթակին, տեղ տալ նրան, ով առաջնորդ է: ես առաջնորդ չեմ: երբեք էլ չեմ եղել և ոչ էլ ցանկություն ունեմ, ես չունեմ կուռքեր, չունեմ հերոսներ ու աստվածներ, փոխարենը կարդում եմ գրքեր, սիրում եմ իմ սերը, որ նիհար է ջրիմուռի պես և բոլորովին […]