Անահիտ Ղազախեցյան

աճող սիրտ -քեզ, որ պատրաստվում ես լոլիկ ու վարունգ աճեցնել մեր լռության բացատներում շրջանաձև կրկնվող բառերը քեզ անդադար ավելի խոցելի են դարձնում, …