«Սև ու սպիտակ նամակներ» / ԱՆԻ ՀՈՎՆԱՆ

«Սև ու սպիտակ նամակներ» Սե՛ր իմ, պարզապես արի քայլենք այսօր, թող փողոցներում երկարեն երկու ստվեր, որոնց մասին հետո կհուշի քաղաքը, երբ երգի մեկուսի՝ առանց ինձ ու քեզ. դու արդեն հեռացած կլինես, որովհետև սա թշվառների ու դժբախտների քաղաքն է, ուր չի ներվում մանր-մունր ուրախություններից սարքվող կարճատև երջանկությունն անգամ: Որովհետև մի օր սպառելու ենք մեր բաժին ցինիզմը […]

Գիրք շնորհակալության կամ շնորհի / ԱՆԻ ՀՈՎՆԱՆ

Աննա Դավթյան անուն-ազգանունը գրական դաշտում հոլովվում է դեռևս 2005 թվականից: Գրական կայքերում, թերթերում, անթոլոգիաներում հրապարակված բանաստեղծությունները և պատմվածքները՝ իրենց ձևային, բովանդակային, կառուցվածքային բազմաձևությամբ հուշում էին հեղինակի որոնումների մասին, որ ի մի են բերվել և ամբողջացել «Գիրք շնորհակալության» երկլեզու ժողովածուում (Ակտուալ արվեստ, Երևան, 2012): Միայն մեկ շարք ունեցող, առավել ստույգ՝ առանց շարքերի բաժանման այս ժողովածուն աչքի […]