ԱՆԻ ՎԱԹԻՆՅԱՆ

Երևակայություն Փա-կիր կոպերդ Հոգնած են… փակիր, Կապիր ձեռքերդ Լուռ ու մունջ, կա-պիր, Փա-կիր բերանդ, Դուրս չգա Ոչ մի բառ Ոչ մի տառ …