ԱՐԹՈՒՐ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

Հուս Ես քեզ դրեցի կղմինդրե տանիքին՝ Աշխարհին հակառակ, Ես քեզ համբուրեցի դողացող շուրթերով՝ Ուխտին հակառակ, Ես քեզ ողբացի աղի արցունքով Յոթ օր …