Արսեն Վարդանյան

Արսեն Վարդանյան բանասեր, ուսուցիչ ­­Հայ ժո­ղովր­դի պատ­մութ­յան է­ջե­րում հա­ճախ ենք կար­դում պա­տե­րազմ­նե­րի մա­սին, գրե­թե ա­մեն սե­րունդ կյան­քի այս կամ այն փու­լում տե­սել …