«Գրեթերթ-ամառ 2017»-ի համառոտ ակնարկ / Գոհարիկ ԱՔԵԼՅԱՆ

«Գրեթերթ-ամառ 2017»-ը հանդես եկավ «ԳրԵքննադատություն» նախագծի հերթական համարով: Այսինքն՝ երիտասարդական գրականության փոխարեն ողջ համարը զբաղեցրել էին երիտասարդ գրականագետները, ինչպես նաև «Երիտասարդ գրողների համաժողով»-ի մասին Շաքե Երիցյանի պատրաստած զեկույցը: «Երիտասարադ» գրող կամ գրականագետ սորունբնութագրումից ինքներս կխուսափեինք, սակայն այդ բառը չափազանց ամուր է ձևակերպում գրական երիտասարդական թերթի համայնքն ու բնակիչներին՝ դառնալով «մանդատ», որը ստացողը վերցնում է հաճույքով […]

Մոդեռնիստական ուղղությունները XX դարի հայ գրականության մեջ (Խնդրադրության պրոբլեմներ) / Գոհարիկ ԱՔԵԼՅԱՆ

Նպատակադրվելով անդրադառնալ 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությանը՝ անպայմանորեն բախվում ենք այնպիսի մի բարդ իրավիճակի, երբ բոլոր իրողություններն անսահմանելի են, իսկ ձևակերպման ձգտելու փորձերը խիստվտանգավոր: Բազմաշերտ, չափազանց բարդ և հետաքրքրական այս փուլի ծալքերում սխալվելու հավանականությունն այնքան մեծ է, որ մերձեցման միակ հնարավոր եղանակը դառնում է խիզախումը: Հանձն առնելով գրել «Մոդեռնիստական ուղղությունները XX դարասկզբի հայ գրականության մեջ»վերնագրով ուսումնասիրություն՝ […]

ԳՈՀԱՐԻԿ ԱՔԵԼՅԱՆ / ԿԻԿՈՍԱՊԱՏՈՒՄ

Ժամանակակից գրականությունը բացի ավարտուն ստեղծագործություններից նաև գրական հետաքրքրությունների ու ընդհանուր միտումների դրսևորումն է: Ահա այս համոզումն է, որ ստիպում է ևս մեկ անգամ անդրադառնալ «Կիկոս» գրական ֆենոմենին, որը, նոր շրջանառության մեջ մտած, հանգիստ չի տալիս գրամտածողության այսօրյա դաշտը: Առաջին կամ գուցե միակ հարցադրումը՝ ինչո՞ւ է վերադառնում Կիկոսը: Պատասխանը փնտրողների (ես այն չունեմ) ուշադրությունը հրավիրեմ բուն […]

Նոր նախագիծ գարնանային համարում՝ գրԵքննադատություն

«Գրեթերթ» գրական երիտասարդական թերթի գարնանային համարում՝ նոր նախագիծ. գրԵքննադատություն: Նախագծի նպատակն է ներկայացնել երիտասարդ գրաքննադներին, նրանց հետաքրքրությունների շրջանակը, երևանել նրանց մտածողության որակն ու հայացքի ուղղությունը՝ միևնույն ժամանակ արդի գրականությունը դիտել մեկ այլ լույսի տակ: Հեղինակներ՝ Արքմենիկ Նիկողոսյան՝ «Գրեթերթ – 2014» Արմեն Ավանեսյան՝ «Քրիստոնեական թեմաներն ու արձագանքները արդի հայ դրամատուրգիայում» Հասմիկ Հակոբյան՝ «Թղթի ու թանաքի երկիրը» […]

Միֆը Բորխեսի «Բաժանվող արահետների այգին» գրքում / Գոհարիկ Աքելյան

Մշակութային մտածողությունը միայն արվեստագետ-արվեստաբանի սեփականությունը չէ, այն զանգվածային, ընդհանրական երևույթ է, որի տարածման ուղղությունը (հասարակությունից մշակույթ կամ հակառակը) հեշտությամբ որոշելի հարց չէ: Նոր տիպի (համատարած) մտածողության գիտական և արվեստային ինքնորոշման հնարավորությունը համապատասխան հակադարձման մեխանիզմներ է եթե ոչ պարտադրում, ապա գոնե ենթադրում. հակառակ դեպքում մտածական ճոճանակը կդադարի տատանումներ անելուց: Նման հանգամանքներում գրականությանը «ածանցյալ համակարգերի» բուն գրականության […]