Գևորգ Թումանյան

2012 (ինքնասփոփում) / Գևորգ Թումանյան

2012 (ինքնասփոփում) Մինչև աշխարհի հերթական վերջը կդիմանամ ցավերիս հիվանդություններիս տղամարդավարի կտանեմ չծխելս չխմելս չեմ էլ տրտնջա որ աստվածային մարմինս վերածվում է պես-պես …