Չարևապատում / ԴՎԻՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

By |2014-12-08T19:04:30+04:00December 8, 2014|արձակ|

գիծ է մի ուղիղ գիծ ու վրան է դրված ամեն ինչ ամեն ինչ կպած իրեն նախորդող կամ հաջորդող ուրիշ ինչի ես էլ էդ գծի վրա նստած մի ինչ եմ քո [...]