Թեհմինա Հարությունյան

Թեհմինա Հարությունյան լրագրող ­Հա­յերն Ար­ցա­խում ապ­րել են հա­զա­րամ­յակ­նե­րով։ ­Մենք ժա­ռան­գել ենք այդ հո­ղը մեր պա­պե­րից, ա­զա­տա­գ­րել ենք թուր­քե­րից, բայց պարտ­վե­ցինք ինք­ներս մեզ՝ հետ տա­լով դրանք։ ­Մենք պարտ­վե­ցինք լյում­պեն մար­դուն, ով ցան­կա­նում էր ա­պա­ցու­ցել, որ ին­քը բացա­ռիկ ա­ռա­քե­լութ­յան կրող է։ ­Բայց նա դա­վա­ճան չէ. թերևս ար­կա­ծախն­դիր է, ապի­կար կա­ռա­վա­րիչ, ե­սա­սեր մի մարդ, ո­րին սնու­ցում են փառ­քի […]