Ժակ Դերիդա

Che cos’e la poesia?1 / Ժակ Դերիդա

Ներածությունը, ֆրանսերենից թարգմանությունը և ծանոթագրությունները` ԹՈՆԴՐԱԿԻ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ ԺԱԿ ԴԵՐԻԴԱ/ Jacques Derrida (1930-2004) – ֆրանսիացի իմաստասեր, գրականագետ և մշակութաբան: Ծնվել է 1930թ. հուլիսի …