Հղումների գրական-գեղարվեստական արժեքը Լևոն Խեչոյանի «Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» վեպում / Մարո ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

20-րդ դարի արձակը հայ գրականության մեջ նշանավորվում է բովանդակային և կառուցվածքային յուրօրինակ լուծումներով և բացահայտումներով: Եթե դասական կառույցը հատկանշվում է իր կանոնիկությամբ և ստեղծագործական ընթացքը տրամաբանականին ենթարկելու ձգտումով, ապա այս շրջանի արձակում համընդհանուր քաոս է, բայց միայն արտաքին ձևով, քանզի ներքին կանոնավորությունը և ներդաշնակությունը կա, պարզապես դա թողնվում է ընթերցողի երևակայությանն ու տրամաբանությանը: Կանադացի գիտնական […]