Գոհարիկ Աքելյան

Միֆը Բորխեսի «Բաժանվող արահետների այգին» գրքում / Գոհարիկ Աքելյան

Մշակութային մտածողությունը միայն արվեստագետ-արվեստաբանի սեփականությունը չէ, այն զանգվածային, ընդհանրական երևույթ է, որի տարածման ուղղությունը (հասարակությունից մշակույթ կամ հակառակը) հեշտությամբ որոշելի հարց չէ: …