Հարություն Հովակիմյան

«Բարի է հուսալ Տիրոջը, քան իշխաններին» (Սաղմ. ՃԺԷ 6-9) *** Բառաշարժությունից հոգնած գրիչ, սպառվեց կապույտ արյունը քո… Խոստովանիր, թե ում էր պետք …