Հարություն Հովակիմյան

«Բարի է հուսալ Տիրոջը, քան իշխաններին» (Սաղմ. ՃԺԷ 6-9) *** Բառաշարժությունից հոգնած գրիչ, սպառվեց կապույտ արյունը քո… Խոստովանիր, թե ում էր պետք անկախության ժամացույցի շղթայից կախ պատկերազարդ կենտ ամորձին, որ չձգեց սլաքը վեր… ու դեռ ժանգոտ մեխանիզմը ատամնավոր ծամծմում է մկանները ապրողներիս… Ո՞վ թաքցրեց մանկությունս ախրոմատիկ` ինքնակոչերի գունեղ պիջակների կարաբաժիններում… Փտած թելերը մնացին նույնը, մաշվեց […]