Հովհաննես Հովակիմյան / Պար­տութ­յու­նը տեր ու­նի

Հովհաննես Հովակիմյան արձակագիր Ու տա­րի­ներ, դա­րեր, հա­զա­րամ­յակ­ներ շա­րու­նակ` մարդ­կա­յին ինքնա­կենտ­րո­նութ­յան տրա­մա­բա­նութ­յա­նը կիպ` հաղ­թա­նակ­նե­րի տե­րե­րը բա­զում են, պար­տութ­յուն­ներն` ան­տեր, քո­սոտ, պա­տե­րի տա­կին կուչ …

Լոնդոն / Հովհաննես Հովակիմյան

Ես փոքր երեխա եմ ու ապրում եմ մեր փոքր գյուղում: Գյուղի փոքրությունը իմ փոքրությունն ա: Մեծանամ` գյուղն էլ կմեծանա, ես կլինեմ իմ …

Հովհաննես ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ / Աշոտի մայրը

– Նայի՜ր, նա ճոճանակ է նստել, նայի՜ր: Ես էլ եմ ուզում ճոճորվել… Փոքր էինք, երևի՝ դպրոցի ութերորդ դասարանում: Դասերից մեկի ժամանակ չարություն …