Մարինա Գևորգյան / ՆՈՅԵՄԲԵՐ 22

Մարինա Գևորգյան բանաստեղծ Աշ­նան ա­ռա­վո­տը կախ­վել է օ­դում. իս­կը հի­շո­ղութ­յունը ծան­րա­ցած սրտով գնա­ցող օր է։­ Մի ան­տես ձեռք հո­րի­զո­նի պա­րան­նե­րին փռել է …