ՄԵՐԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ / ՓԵՏՐՎԱՐ -1858

öեïñ­í³ñ /1858 Թվում է, թե ծովը ոչինչ չի զգա, երբ հետը դիակներ ծփան, երբ ներսը ոսկորներով լցվի: Թվում է, թե հաճույքները չեն փոխվելու, ու դու կարող ես դնել հավերժության սկիզբը՝ դեպի լուսնային երկինքը ցատկելով: Դրանք այն ժամանակներն էին, երբ ժպտալով ասում էիր, որ ամեն ինչ սկսվեց մեղքի զգացումից, 58-ի սկիզբն էր, այն ժամանակ ծխում էիր […]