ՄԵՐԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ / ՓԵՏՐՎԱՐ -1858

öեïñ­í³ñ /1858 Թվում է, թե ծովը ոչինչ չի զգա, երբ հետը դիակներ ծփան, երբ ներսը ոսկորներով լցվի: Թվում է, թե հաճույքները չեն …