ՉԱՐԵՆՑ ԵՎ ՌԵՄԲՈՅ

ՉԱՐԵՆՑԻ ԵՎ ՌԵՄԲՈՅԻ ԽՈՍՔԱՐՎԵՍՏԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ / Նարեկ Սուքիասյան

Համաշխարհային գրականության պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեն Եղիշե Չարենցը և Արթյուր Ռեմբոն: Նրանց ստեղծագործությունները շրջադարձային ազդեցություն ունեցան դարաշրջանների բանաստեղծական մտքի, հատկապես գրական …