ՆԱՐԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

երբ գրեցիր՝ դու իմ կյանքն ես, իմ միակն ես, առաջինն ես ու վերջինն ես, ու միշտ քեզ եմ փնտրել, դու իմ կեսն …