Նժ­դեհ Ե­րան­յան

By |2021-06-14T12:34:56+04:00June 14, 2021|էսսե / փորձագրություն|

Նժ­դեհ Ե­րան­յան մշա­կու­թա­բան, հնա­գետ Դժ­վար է գրել պա­տե­րազ­մի մա­սին, հատ­կա­պես երբ այն քո երկ­րի հա­մար այն­քան էլ շա­հե­կան դիր­քե­րով չի ա­վարտ­վել: ­Բայց այն ինչ գրե­լու եմ, չի հա­վակ­նում լի­նել պա­տե­րազ­մի [...]