Ռոբերտ Փեն / Ուորեն Ցնորք

Կկառուցեմ ինձ համար տուն այնտեղ, որտեղ դլփնակն է ծաղկում` Նեղ բացատում լաստենու անտառի, Որտեղ վերջալույսի ստվերները քողարկում են մանուշակը, Իսկ խոլոմուկը կանչում …