Ռուբեն Իշխանյան

ԱՆՏԻՖԻԶԻՍԻՑ ԴԵՊԻ ՊՍԵՎԴՈՖԻԶԻՍ (հակաբնականությունից դեպի կեղծ բնականություն) / Ռուբեն Իշխանյան

Մարդը վաղուց հեռացել է բնականությունից` իր համար սոցիալական ու հակաբնական հասարակություն ստեղծելով: Երևույթը ժամանակակից հայացքի ներքո դիտարկելով` պարզ է դառնում, որ ժամանակակից …