ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ / 10 Տարուան/վ Հարցարան

Գուրգէն Խանճեան ընկերոջս Հիմա պահ մը ելլէք, կանգնէ՛ք ըսէք ինծի, Ես ձեզմէ եմ, կամ իրենցմէ Սփիւռքի բոլոր սուրճի խանութները գիտեմ, Կուսակցական պեխաւոր …

Դամասկոս իմ Սէր / Սագօ Արեան

Բոլոր քարացած սրտերուն համար, Անոնց համար որ մահը կը ծաղրեն Կանաչ մամուռ կապած քարեղէն շէնքերուն մօտէն Քալողներուն համար…. Կարծես ես եմ որ …

Սագօ Արեան

ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՐՏԷԶ / Սագօ Արեան

Սուրճին hոտը, Եւ Ֆէյրուզին բարալիկ ձայնին Արձագանքները կը մտնեն ռունգերէս Ձեւափոխելու համար կործանումդ եւ որոնումներդ Ստայօդ: Նստած եմ քաղաքի պորտին, Բայց ոչ …