ԼՈՒՅՍԻՑ ԱՆԴԻՆ / ՍԻԴ

Քայլում էինք երկար‚ մութ փողոցով‚ որը միացնում էր քաղաքի երկու հիմնական ճանապարհները: Երկինքն ամբողջովին դատարկ էր: Մեզ ճանապարհ ցույց տվող ոչ մի …