Սյունե Սևադա

Սյունե Սևադա արձակագիր ­Տոն քըն­դո­ղեն տոն չի­նիլ՝ ար­ցախ­ցի­նե­րը վեր­ջին օ­րե­րին հա­ճախ են կրկնում այս ա­սույ­թը՝ հետս շփվե­լիս։ ­Տուն քան­դո­ղին տուն չի լի­նում։ Ասում են սա՝ հա­րա­կից եր­կի­րը նկա­տի ու­նե­նա­լով, ու ստիպ­ված վա­ռում ի­րենց իսկ տնե­րը, որ նրանց չհաս­նի։ Երբ դու ես տունդ ոչն­չաց­նում՝ չես քան­դում, այս դեպ­քում՝ փրկում ես։ Եր­ևի ­Հա­յաս­տա­նում է միայն, որ «վա­ռե­լը» […]