ՎԱՀԷ ԱՐՍԵՆ

Ի սկզբանԷ Էին… միաժամանակ… նորից միաժամանակ… մի ժամանակ նորից… նորից մի է ժամանակը… Է… ի սկզբանԷ… Նա ու Նե… մարմինների վերջնակծկումից հետո բանը լռեց… Նա-ի մարմնի վերջնակծկումից հետո լռեց Նե-ն… Նա միշտ էր լուռ… Նա-ի մարմնի վերջնակծկումից հետո ներսը դատարկ էր, քանզի մինչ այդ ինչ-որ մի օր լռել էր Նե-ի մարմնի վերջնակծկումից հետո… Նե-ի հայացքը […]